امروز :

محصولات

زیتون پرورده تکنفره

زیتون پرورده تکنفره

 زیتون پرورده تکنفره ترش : ذائقة این محصول کمی به ترش میزند و با عبارت (ممتاز) کنار تاریخ مصرف دیده می شود و در هر کارتن  75 عدد با وزن هفتاد و پنج گرمی موجود است .

زیتون پرورده تکنفره شیرین : ذائقة این محصول کمی به شیرین می زند و با عبارت (sh)کنار تاریخ مصرف دیده می شود و در هر کارتن  75 عدد با وزن هفتاد و پنج گرمی موجود است .

 

 

مجوز ها

 

تماس با ما

زیتون دلفین

زنجان – شهرک صنعتی اشراق (شماره یک ) – انتهای خیابان مرداد 

تلفن های تماس :

024-32222029      024-32221920     1560 341 0912

info@dolphinolive.ir